இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 3, 2014

Stores Officer to Chief Stores Officer Promotion panel approved ordersTAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
(ABSTRACT)

ESTABLISHEMNT - Class II Service - Stores Officer - Selected for Promotion as Chief Stores Officer - Panel approved - Orders - Issued.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(ADMINISTRATIVE BRANCH)

(Per) CMD TANGEDCO Proceedings No.23                     Dated : 03.03.2014

                                                                             Maasi – 13, Vijaya
                                                                             Thiruvalluvar Aandu 2045.

                                                                             READ:

1)    (PER) CMD TANGEDCO Proceedings No.69/Adm.Branch/
                        dated 30.07.2013.


PROCEEDINGS:

                   Under Regulations 92 and 98 of T.N.E.B. Service Regulations, the under mentioned 10 (Ten) Stores Officers are selected for inclusion in the Panel for promotion as Chief Stores Officer in Class II Service of the Board in the order of rank as indicated against their names:-

Sl.No.
Name of the Stores Officer
Date of Birth
Present Circle
Rank
1.
S.Ramamoorthy
16.05.1963
Gen.Circle/Tirunelveli
One
2.
H.Abdul Khadar
02.04.1961
Madurai EDC/Metro
Two
3.
C.Natarajan
07.07.1962
MTPS
Three
4.

K.Sengamalakannan
07.07.1961
Sivaganga EDC
Four
5.

S.Babu
21.05.1966
CE(D)/Vellore
Five
6.

C.Peter Arul Anandan
08.07.1964
SV/Trichy
Six
7.

C.Loganathan
15.04.1962
Kancheepuram EDC
Seven
8.

C.Kalaimani
19.01.1966
Chennai EDC/West
Eight
9.

A.Sridaran
12.03.1967
CE(D)/ Coimbatore
Nine
10.

N.Sundaran
16.05.1960
Nilgiris EDC
Ten
---2
::2::

          2) Thiru. S.Ramamoorthy, (D.O.B:16.05.1963) Sl.No.1 will take rank below Thiru.K.Soundararaju, (D.O.B.:20.02.1962) whose name was approved in (PER) CMD TANGEDCO Proceedings No.69/Adm.Branch/dated 30.07.2013 under reference cited.

                    3)  This panel is valid for a period of one year from the date of approval of the   
          panel.

                    4)  The receipt of this TANGEDCO Proceedings shall be acknowledged.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR/TANGEDCO)                                                                                          N.KRISHNAMOORTHI
                                                                   CHIEF ENGINEER/PERSONNEL
To
The Individuals.
Through the Chief Engineer's/Superintending Engineer's concerned.

Copy to : The Superintending Engineer/Generation Circle/Tirunelveli.
Copy to : The Superintending Engineer/Maduri EDC/Metro.
Copy to : The Superintending Engineer/P & A/MTPS.
Copy to : The Superintending Engineer/Sivaganga EDC.
Copy to : The Superintending Engineer/Kancheepuram EDC.
Copy to : The Superintending Engineer/Chennai EDC/West.
Copy to : The Superintending Engineer/Nilgirs EDC.
Copy to : The Chief Engineer/Distribution/Vellore Region.
Copy to : The Chief Financial Controller/General.
Copy to : The Chief Engineer/Distribution/Coimbatore Region.
Copy to : The Chief Engineer/Distribution/Madurai Region.
Copy to : The Chief Engineer/Mettur Thermal Power Station/Mettur Dam.
Copy to : The Chief Engineer/Distribution /Chennai Region/South.
Copy to : The Chief Engineer/Distribution /Chennai Region/North.
Copy to : G.32 Section/Adm. Branch.
Copy to : Steno/Chief Engineer/Personnel.
Copy to : G.34 Section/Adm. Branch.
Copy to : G.30 Section/G.302 Seat/Adm. Branch.
Copy to : Stock File.
//FORWARDED BY ORDER//
Sd./- XXX
  SUPERINTENDENT

No comments: