இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Seniority List

8 comments:

Unknown said...

I am C.BOOPATHI Assessor I gr
D.O.B. 09-09-1986 ,
Joining on 12-12-2006.
Please sent my Assessor Seniority Number

Unknown said...

*
I am C.BOOPATHI Assessor I gr
D.O.B. 09-09-1986 , 
Joining on 12-12-2006.
Please sent my Assessor Seniority Number list

மின்துறை செய்திகள் said...
This comment has been removed by the author.
மின்துறை செய்திகள் said...

http://tangedco.blogspot.in/2012/12/promotion-to-post-of-assessor-to-ia.html

Unknown said...

I am C.BOOPATHI Assessor I gr
D.O.B. 09-09-1986 , 
Joining on 12-12-2006.Coimbatore Metro Circle .
Please sent my Assessor Seniority Number list

Unknown said...

I am C.BOOPATHI Assessor I gr
D.O.B. 09-09-1986 , 
Joining on 12-12-2006.Coimbatore Metro Circle .
Please sent my Assessor Seniority Number list

Unknown said...


I am C.BOOPATHI Assessor I gr
D.O.B. 09-09-1986 , 
Joining on 12-12-2006.Coimbatore Metro Circle .
Please sent my Assessor Seniority Number list

Unknown said...

supper