இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Apr 21, 2016

TNEB D.A.Arrears From 01.01.2016 Orders IssuedView Download

Apr 20, 2016

T.N.Assembly Election-2016 Holiday on 16.05.16 Orders Issued

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED

                                          (ABSTRACT)
                                  
TANGEDCO - General Elections to Tamil Nadu Legislative Assembly, 2016 - Paid holiday to workers and other employees of all categories in TANGEDCO, TANTRANSCO and TNEB Ltd on 16.5.2016 (Monday) – Orders – Issued.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            (SECRETARIAT BRANCH)

(Per) CMD TANGEDCO Proceedings No.78                 Dated 13th  April 2016
                                                                             Panguni – 31.
                                                                            Thiruvalluvar Aandu 2047.

Apr 7, 2016

OMBUDSMAN Appeal Petition No 95,60,98,97,103,82,90,84,105,93,76 of 2015.and 1 of 2016

Download Tamil Font


Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case
(Click on the Detail to view the order)
Order Date Uploaded on
241 of 2016
ÂU. J.ntyhÍj«
fΪj¥gho,
<nuhL  638455.
31.3.20161.4.2016
2395 of 2015
ÂU. C.K. f©z‹,
218, ÃUªjhg‹,
M®. v°. òu«,
nfha«ò¤ö® - 641002.

30.3.201631.3.2016
2260 of 2015
M/s Platinum Catering,
165/1 Bharani Main Road,
R.N. Pudur,
Erode – 638 005.
30.3.201631.3.2016
2198 of 2015
Thiru. V. Palanivel,
S/o Vadivelu,
Mayiladuthurai 609 001.
Nagapattinam Dist
24.3.201628.3.2016
2097 of 2015
ÂU. B. bt§f£lehfu¤Âd«,
j/bg S.A. ghy»UZz‹,
nkÿ® - 625 106.
23.3.201624.3.2016
19103 of 2015
ÂU. N. FzÓy‹, jŠrhñ®.
18.3.201621.3.2016
1882 of 2015
Tmty. O. Indira,
W/o Olimuthu,
Sakkimangalam,
Madurai 625 020.
16.3.201618.3.2016
1790 of 2015
ÂU.  K. bgUkhŸ,
(kidé ÂUkÂ. uh#y£Rä¡fhf)
kiwkiy ef® - 603 209.
fhŠÁòu« kht£l«
8.3.20169.3.2016
1684 of 2015
Thiru. S. Nandakumar,
Perumalpattu – 602 024,
Tiruvallur District.
7.3.20169.3.2016
15105 of 2015
ÂU.  kh. »UZz_®¤Â, B.A., B.L.,
tH¡f¿P®,
b#a§bfh©l«,
mçaÿ® kht£l«.   
3.3.20167.3.2016
1493 of 2015
ÂU. nf. uhkrhä,
j/bg.fU¥g©z  fΩl®,
ntÿ® - 638 182.
29.2.20163.3.2016
1376 of 2015
Thiru. M. Srinivasan,
Old Washermanpet,
Chennai  - 600 021.  
29.2.20161.3.2016

நேரடிநியமணம் தொடா்பாண BE Apprentices வழக்கு07.04.2016 அன்று நீதியரசர்.T.S.சிவஞ்ஞானம் அவர்களிடம் விசாரணை வழக்காக Item No.30 என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

இன்று 07.04.2016 BE Apprentices வழக்கு நீதியரசர்.T.S.சிவஞ்ஞானம் அவர்களிடம் விசாரணை வழக்காக Item No.30 என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

Apr 5, 2016

HBA Recovery of Interest Instructions Issued

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED

Secretariat Branch,
 144, Anna Salai,
    Chennai – 2.Memo. No.11615/A7/A71/2016-2,  dated  04.04.2016.

     Sub : Loans and Advances – House Building Advance –         Recovery of interest – Instructions – Issued –  Reiterated.