இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Dec 31, 2018

Assessor to I.A. Panel (Not Selected, Deferred, Expired, Already Promoted, List not Received Cases Orders)


View DownloadView DownloadView DownloadView DownloadView DownloadView Download

18 Sto.Offficer to Chief Sto. Officer Promotion Panel & 8 Allotment OrdersView Download

22 EE to S.E (Elec) Promotion & Posting Orders


View Download

1604 nos Assessor￾Selected for promotion as Inspector of Assessment-Allotment


View Download

View Download

View Download

30 JE II Gr Non-Diploma Holders Allotment Orders


View Download


View Download

4 Nos Assessment Officers - Selected for promotion as Senior Assessment Officers - Allotment Orders


View Download

Dec 26, 2018

40 Asst (Acct) to Acct.Supr Selected Panel and Allotment Orders


View Download
View Download
acct asst to acs not selected.pdf
View Download


acct asst to acs allotment.pdf
View Download


Allotment acct asst to acs.pdf
View Download

Dec 24, 2018

Dec 18, 2018

Upgradation of the Accts Officer as DFC in the SE/Civil/DRIP/Madurai Orders16 AE/JE IGr (Mech) to AEE Promotion Allotment Orders


View Download

கணக்கீட்டாளர் நிலை.2-லிருந்து கணக்கீட்டாளர் பதவியினை ஒன்றிணைப்பது நடைமுறைப்படுத்தாதது அறிவுறுத்தல் தொடர்பான ஆணை


Acct.Supr drawal of fresh panel to AAO Copy of Certificates Called for


View Download

AE/JE I Gr Transfer Orders in Chennai/South Region


View Download

AE/ JE I Gr Transfer Orders in Villupuram, Madurai & Trichy Regions


View Download

Madurai Region.pdf

View Download
Trichy Region.pdf
View Download

Dec 12, 2018

TNEB - AE Exam Hall ticket and model Question paper

Hall ticket issued via email for TNEB - AE Exam
தனியார் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்க பட்ட Model Question 


View Download


View Download


View Download


View Download

Dec 3, 2018

Inter-Se-Seniority of AE/JE I Gr (Elec) Orders


View Download


View Download


View Download

1 CHD, 490 AE & 180 JE I Gr to AEE (Elec) Suitability Called for


View DownloadView Download