இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 5, 2014

AE/Mechanical Internal Selection –Selection list

AE-MECH-IS.xls

View    Download

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD.,
ADMINISTRATIVE BRANCH

From                                                  To

Er.N.Krishnamoorthi.B.E.,                     All Superintending Engineers,
Chief Engineer/Personnel,
VIII Floor, NPKRR Maaligai,
144, Anna Salai, Chennai.600 002.

Letter No.069956/611/G.55/G.551/2013-2,  dated   04.03.2014.

Sir,

Sub:
Recruitment (Internal) - Class II Service - Filling up of Vacancies of AE/Mechanical by Internal Selection –Selection list furnished – Reg.

Ref:
Letter No.069956/611/G.55/G.551/2013-1,  dated   12.08.2013.


-o0o-

                   I am to  inform that the names of  12 employees who are selected for appointment to the post of Assistant Engineer/Mechanical  by internal selection  is  enclosed in Annexure-A.

                   2) Further I am to inform that the names of 7 employees who will be considered for the selection of Assistant Engineer/ Mechanical by Internal Selection after getting clarification on the eligibility of their qualification obtained through part time in deemed University is enclosed in Annexure-B .

                                                                             Yours faithfully,

Encl: Annexure: A and B .                                    Sd/- x x x x  x x x x x

                                                                     (N. KRISHNAMOORTHI)

                                                                CHIEF ENGINEER/ PERSONNEL


No comments: