இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 6, 2014

AO TO DFC PROMOTION MODIFICATIONS

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (SECRETARIAT BRANCH)
                                                                                                144, ANNA SALAI,
                                             CHENNAI-600 002.
Memorandum No.8029/A1/A12/2014-6,  dated   04.03.2014

         Sub:    Establishment - Class I Service – Deputy Financial Controller –
                   Posting - Modification -  Orders - Issued.


          Ref:   (Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.88 (SB) dated 01.03.2014
                                                       *****

      The order issued in the Proceedings cited, posting Tmty.R.Fransis Mary,  Accounts Officer/Trichy Electricity Distribution Circle/Metro, on promotion  as Deputy Financial Controller,  Office of the Chief Engineer/Distribution/Trichy Region , is hereby cancelled.

      2. Tmty.R.Fransis Mary, Accounts Officer (under   orders   of promotion)  is  posted  as Deputy Financial Controller/General Construction Circle/Trichy, vice Thiru K.Subbarayan, Accounts Officer, whose order has been modified.

      3. A report regarding the date of relief and date of joining of the official  should be sent to the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited.  This will be apart from the Certificate of Transfer of Charge.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR)

                                                                                                   S.CHINNARAJALU
                                                                                                       SECRETARY
To
Tmty. R.Fransis Mary, Accounts Officer/Trichy EDC/Metro
Through:- The Superintending Engineer/Trichy EDC/Metro

Copy to:
The Director/Generation/TANGEDCO/Chennai            
The Director (Distribution)/TANGEDCO/Chennai
The Director General of Police/Vigilance/Chennai
The Legal Adviser/TANGEDCO/Chennai,
The Managing Director/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Projects/TANGEDCO/Chennai                            
The Director/Transmission Projects/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Operation/TANTRANSCO/Chennai,
The Chief Engineers/TANGEDCO/TANTRANSCO
                                                                                                                   ..2..


                                                ..2..

The Director/Finance/TANGEDCO/Chennai.
The Director/Finance/TANTRANSCO/Chennai.
The Chief Financial Controller/General/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/TANTRANSCO/Chennai.
The Chief Financial Controller/Revenue/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/Regulatory Cell/TANGEDCO/Chennai
The Superintending Engineer/Trichy EDC/Metro
The Superintending Engineer/GCC/Trichy
The General Manager/Human Resource Development/Chennai.
The Superintending Engineer/Computer Centre/Chennai 
The Chief Internal Audit Officer
The Deputy Secretary/Personnel/Administration/TANTRANSCO/SB
The Chief Public Relations Officer.                     
The Under Secretary/Services/Secretariat Branch                   
The Under Secretary/General/Secretariat Branch                   
The Executive Assistant to Chairman cum Managing Director/TANGEDCO
The Private Secretary to Chairman Cum Managing Director/Secretary
Administrative Branch/Computer Centre/Vigilance Cell.
A2, A5, A15, A16, A20, A22, A23 and A25 Sections/Secretariat Branch


:: TRUE COPY :: FORWARDED :: BY ORDER ::                    SECTION OFFICERTAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (SECRETARIAT BRANCH)
                                                                                                144, ANNA SALAI,
                                             CHENNAI-600 002.
Memorandum No.8029/A1/A12/2014-7,  dated   04.03.2014

         Sub:    Establishment - Class I Service – Deputy Financial Controller –
                   Posting - Modification -  Orders - Issued.

          Ref:   (Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.88 (SB) dated 01.03.2014
                                                       *****

      The order issued in the Proceedings cited, posting Thiru K.Subbarayan,  Accounts Officer, Office of the Chief Engineer/Distribution/Trichy Region, on promotion  as Deputy Financial Controller/General Construction Circle/Trichy, is hereby cancelled.

      2. Thiru K.Subbarayan, Accounts Officer (under   orders   of promotion)  is  posted  as Deputy Financial Controller, Office of the Chief Engineer/Distribution/Trichy Region  vice Tmty.R.Fransis Mary, Accounts Officer, whose order has been modified.

      3. A report regarding the date of relief and date of joining of the official  should be sent to the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited.  This will be apart from the Certificate of Transfer of Charge.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR)

                                                                                                  S.CHINNARAJALU
                                                                                                       SECRETARY

To
Thiru K.Subbarayan, Accounts Officer, O/o.CE/Distribution/Trichy Region
Through:- The Chief Engineer/Distribution/Trichy Region

Copy to:
The Director/Generation/TANGEDCO/Chennai            
The Director (Distribution)/TANGEDCO/Chennai
The Director General of Police/Vigilance/Chennai
The Legal Adviser/TANGEDCO/Chennai,
The Managing Director/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Projects/TANGEDCO/Chennai                            
The Director/Transmission Projects/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Operation/TANTRANSCO/Chennai,
The Chief Engineers/TANGEDCO/TANTRANSCO
                                                                                                                   ..2..

                                                ..2..

The Director/Finance/TANGEDCO/Chennai.
The Director/Finance/TANTRANSCO/Chennai.
The Chief Financial Controller/General/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/TANTRANSCO/Chennai.
The Chief Financial Controller/Revenue/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/Regulatory Cell/TANGEDCO/Chennai
The Superintending Engineer/GCC/Trichy
The General Manager/Human Resource Development/Chennai.
The Superintending Engineer/Computer Centre/Chennai 
The Chief Internal Audit Officer
The Deputy Secretary/Personnel/Administration/TANTRANSCO/SB
The Chief Public Relations Officer.                     
The Under Secretary/Services/Secretariat Branch                   
The Under Secretary/General/Secretariat Branch                   
The Executive Assistant to Chairman cum Managing Director/TANGEDCO
The Private Secretary to Chairman Cum Managing Director/Secretary
Administrative Branch/Computer Centre/Vigilance Cell.
A2, A5, A15, A16, A20, A22, A23 and A25 Sections/Secretariat Branch


:: TRUE COPY :: FORWARDED :: BY ORDER ::
                    SECTION OFFICER

No comments: