இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Oct 27, 2017

T.N.Govt.Staff Revison of Pension/Family Pension and Retired Benefits G.O.313 dt.25.10.2017 Orders


View Download

T.N.Govt Staff Fixation of Pay on Promotion G.O.311 dt.23.10.2017 Orders


View Download

Oct 8, 2017

Engagement of I.T.I. Apprentices 2017-18 Details Requested


View Download

18 Head D.Man to Chief Head D.Man Suitability Called for

TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
ADMINISTRATIVE BRANCH

From

Er. A.V.RAVI, M.E., M.I.E.,
Chief Engineer/Personnel
8th Floor, N.P.K.R.R., Maaligai,
144, Anna Salai, Chennai – 600 002.
To

The Chief Engineer/Distribution/Trichy Region

The Superintending Engineers

1. Erode EDC
2. Thiruvannamalai EDC
3. GCC/Madurai
4. TTPS
5. C&PCC/Chennai
6. Desings/P&C/Chennai
7. SE/Civil &n PCC/Drip/Chennai.
8. Thanjavur EDC
9. RE& I (D)/Chennai
10. Gen/Kundah
11. Nilgris EDC
12. Transmission –I /Chennai
13. Transmission-II/Chennai
14. GCC/Salem
15. Hydro/Electrical/Chennai.

Letter No.073203/1560/G.3/G.31/2017-2, dated 28.09.2017.

Sir,
Sub:
Establishment - Class III Service – Head Draughtsman - Preparation of panel for promotion to the post of Chief Head Draughtsman - Suitability  Reports - called for - Regarding.