இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Apr 29, 2017

D.A.Arrears Orders Issued Pro.No.104/dt.28.04.17

PLEASE DOWNLOAD AND INSTALL AMUDHAM TAMIL FONT CLICK

View Download


jkpH;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fHfk;
( RUf;fk; )
gofs; -  mftpiyg;go -  01-01-2017 Kjw;bfhz;L cah;j;jg;gl;l mftpiyg;go tPjk; - Miz - btspaplg;gLfpwJ.
-----------------------------------------

Apr 21, 2017

20 Nos Assistant (Adm.) promoted as Administrative Supervisor - Allotment orders

:: TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD ::
(Administrative Branch)
From
Er. A.V.RAVI, M.E., M.I.E., Chief Engineer/Personnel, 8th Floor, NPKRR Maaligai, 144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.
To
The Chief Engineer Concerned,
The Superintending Engineer
Concerned,
Letter No.075370/582/G.33/G.332/2016-11, dated:21.04.2017
Sir,
Sub : Estt. – Class III Service - Assistant (Adm.) promoted as
Administrative Supervisor - Allotment orders - Issued.

Executive Engineers/ Electrical – Transfers and postings - Orders

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
(SECRETARIAT BRANCH)
                                                                                             144, ANNA SALAI,
                                                                                             CHENNAI-600 002.

Memorandum No.14234/A1/A11/2017-1,  dated  21.04.2017

          Sub:   Establishment - TANGEDCO Class I Service - Executive  Engineers/
                  Electrical – Transfers and postings - Orders - Issued.

        
                                                      *****
          The   following   transfers  and  postings   of   Executive Engineers/Electrical, are ordered with immediate effect:-

Sl.
No.
Name and Designation

THIRUVALARGAL:-
Posted on Transfer
In the place of

THIRUVALARGAL
(1)
(2)
(3)
(4)
1.     
P.JAYASREEKUMAR
EE/EM-III/TTPS

EE/PH/Periyar/
Generation Circle/
Tirunelveli
Existing Vacancy
2.     
R.GUNASEKARAN
EE/P&C/Trichy
P&C/Madurai

EE/P&C/Madurai
P&C/Madurai
Existing Vacancy
3.     
A.SELVAKUMAR,
EE/O&M/Salem/South
Salem EDC

EE/O&M/Omalur
Mettur EDC
Existing Vacancy
4.     
A. Sekar,
EE/Operation/
230 KV SS/
Thirukanoorpatti/
Thanjavur EDC

EE/O&M/Thanjavur
Thanjavur EDC
V.S. Shanthi,
EE/Electrical
transferred

Executive Engineers/Electrical - Promotion and Postings - Orders
TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (ABSTRACT)

Establishment - TANGEDCO - Class I Service - Executive Engineers/Electrical - Promotion and Postings - Orders - Issued.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.100                    Dated the 21st April,  2017       
                                                                                  Chithirai 8,  Hayvilambi   
                                                                                  Thiruvalluvar Aandu-2048.


                                                                                   READ:-


(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.217 (SB) dated 29.12.2016

Apr 17, 2017

Technical Assistant / Electrical cut off marks


View Download.                                                         


MTPS-II Thermal Allowance and Incentive Bonus OrdersTAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION
COPRORATION LIMITED

(ABSTRACT)

TANGEDCO - Mettur Thermal  Power Station-II (1x600MW) – Incentive Schemes – Sanction of Monthly Thermal Allowance and Annual Thermal Incentive Bonus to the employees of Mettur Thermal Power Station-II – Orders - Issued.


(Secretariat Branch)

(Per.) FB TANGEDCO Proceedings No.6,       Dated 15.04.2017
   Chithirai 02.
                                                                      Thiruvalluvar Aandu 2048                                        
                                                                                    
   Read:

Apr 15, 2017

Interview date announced for the post of Typist- 02.05.17 to 06.05.17 and Tester Chemical -27.04.17 to29.04.17

Interview date announced for the post of Typist- 02.05.17 to 06.05.17 and Tester Chemical -27.04.17 to29.04.17

ALLOTMENT OF JUNIOR ASSISTANT (ACCOUNTS)/TYPIST /STENO TYPIST FOR PROMOTION TO THE POST OF ASSISTANT (ACCOUNTS)

ANNEXURE
LIST OF JUNIOR ASSISTANT (ACCOUNTS)/TYPIST /STENO TYPIST FOR PROMOTION TO THE POST OF
ASSISTANT (ACCOUNTS) FOR THE CRUCIAL DATE OF 20.03.2016.
MEMO.NO.029169/63/G.28/G.281/2017-1, DATED. 15.04.2017
SL.NO.
NAME
DESIGN.
D.O.B
PRESENT CIRCLE
ALLOTED CIRCLE
1
A.S.THOMAS
Jr.ASST
22.05.1964
TIRUNELVELI EDC
TIRUNELVELI EDC


2
C.NATARAJAN
Spl.Gr.Jr.ASST
05.06.1963
TIRUVANNAMALAI EDC
TIRUVANNAMALAI EDC


3
S.MOORTHI
Jr.ASST
02.06.1972
GOBI EDC
GOBI EDC


4
S.THILLAINAYAKI
TYPIST
15.04.1962
UDUMALPET EDC
UDUMALPET EDC


5
M.ELIAZER
Jr.ASST
11.05.1983
COIMBATORE EDC/
COIMBATORE EDC/
SOUTH
SOUTH


6
N.MUNESH KUMAR
Jr.ASST
15.06.1979
G.C.C/MADURAI
G.C.C/MADURAI


7
A.SUNDARARAJAN
Jr.ASST
03.05.1964
MTPS -I
MTPS -I


Apr 14, 2017

Deputy Financial Controllers – Promotion and Transfers and postings – Orders – Issued.


View DownloadView Download

மின் கட்டண மானியம் வங்கி கணக்கில் போடப்படும்: தமிழக அரசு முடிவு முதலில் சென்னை மாநகரில் அமல்படுத்தப்படும்

தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடியே 92 லட்சம் மின் இணைப்புகள் உள்ளன. இதில் சுமார் 80 லட்சம் மின் இணைப்புகள் சென்னை மாநகரில் இருக்கிறது.
மின் நுகர்வோர்களுக்கு தமிழக மின்வாரியம் இரண்டு விதமான மானியங்களை வழங்கி வருகிறது. விவசாயிகள் மற்றும் குடிசைகளில் வாழ்ப்பவர்களுக்கு இலவசமாகவும் மானியமாகவும் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவர்களுக்கு இரண்டு விதமானியம் கொடுக்கப்படுகிறது.
2014-ம் ஆண்டு மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட போது 500 யூனிட் வரை உபயோகிப்பவர்களுக்கு மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அது போல கடந்த ஆண்டு அ.தி.மு.க. வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்ததும், முதல் 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார்கள்.

மின்சாரம் - நுகர்வோர் கையேடு


View Download.                                                        நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் - கையேடு.pdf.pdf
View Download

Apr 13, 2017

Download Interview Call Letter for the post of Junior Auditor, Assistant Draughtsman and Steno-Typist.

Junior Auditor INTERVIEW CALL LETTER       


Assistant Draughtsman INTERVIEW CALL LETTER           


Steno-Typist INTERVIEW CALL LETTER                            

.   Cut off marks for the post of Technical Assistant / Electrical and Mechanical and I.T.I. Helper will be published in due course.

Cut Off marks for Typist, Junior Auditor, Assistant Draughtsman,Tester Chemical, Steno-Typist
Cut Off marks for the post of Junior Assistant / Administration and Accounts are not published since the case is pending before the Hon’ble High Court of Madras

Request Transfer Guidelines Modification and committee formation Orders


*G.O. Ms. No. 87 Dt: April 10, 2017   * PENSION – Announcement made by the Honble Minister on the floor of the Legislative Assembly – Issue of Identity Card to Pensioners / Family Pensioners – Modalities - Orders - Issued


View Download

10 Asst.D,Man to Draughts Man Promotion Suitability Called For


View Download

Apr 12, 2017

JA/Typist/Steno-Typist to Assistant (Adm) Promotion Selected (36) Not Selected (45) Panel Orders


::TANGEDCO ::
Administrative Branch


                                                                                      144,  Anna Salai,
                                                                                      Chennai - 600002.
       
Memo. No.017917/G.35/G.352/2016-4, dated  11.04.2017.


Sub:
Establishment - Class III Service - Junior Assistant/Typist/Steno-Typist (Administrative Cadre) - Promotion as Assistant (Administration) - List of Selected Persons - Not Selected Persons in the Panel - Communicated.

Apr 11, 2017

Filling up of vacancies to the post of J.E/Mech. II Grade selection from Diploma Holders orders


TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD
ADMINISTRATIVE BRANCH

                                                                   144, Anna Salai,                                                      
                                                                   Chennai-600 002.                       

Memo  No.074168/920/G15/G.151/2015-12, dated   11.04.2017.
                                                                       
                   Sub :-  Establishment - Class III Service –  Filling up of
                             vacancies to the post of J.E/Mech. II Grade
                             selection from Diploma Holders  orders issued.

J.A/TYPIST/STENO-TYPIST/(ACCOUNTS CADRE) SELECTED to ASSISTANT (ACCOUTS) 34 persons

ANNEXURE -A
LIST OF JUNIOR ASSISTANT/TYPIST/STENO-TYPIST/(ACCOUNTS CADRE) WHO ARE SELECTED TO THE POST OF ASSISTANT (ACCOUNTS) FOR THE CRUCIAL DATE 20.03.2016
MEMO.NO.052414/63/G.29/G.291/2016-4, DATED 11.04.2017
SL.NO
NAME
DESIGNATION
D.O.B
D.O.J
PRESENT CIRCLE
THIRUVALARGAL

1
A.S.THOMAS
Jr.ASST
22.05.1964
23.12.1991 F.N
TIRUNELVELI EDC

2
C.NATARAJAN
Spl.Gr.Jr.ASST
05.06.1963
27.02.1995 F.N
TIRUVANNAMALAI EDC

3
S.MOORTHI
Jr.ASST
02.06.1972
18.09.1995 F.N
GOBI EDC

4
S.THILLAINAYAKI
TYPIST
15.04.1962
06.06.1997 F.N
UDUMALPET EDC


M.ELIAZER
Jr.ASST
11.05.1983
04.02.2008 F.N
COIMBATORE EDC/
5
SOUTH
6
N.MUNESH KUMAR
Jr.ASST
15.06.1979
03.08.2008 F.N
G.C.C/MADURAI

7
A.SUNDARARAJAN
Jr.ASST
03.05.1964
02.09.2009 F.N
MTPS -I