இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Feb 26, 2015

OMBUDSMAN Appeal Petition No 9 of 2015

Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
169 of 2015
ÂU. M. btŸë§»ç, fhukil 641 104,    nfhit kht£l«.
26.2.201526.2.2015

Feb 24, 2015

OMBUDSMAN Appeal Petition No 96,101 of 2013 and 84,87,of 2014 and 14 of 2015

r. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
15101 of 2013
M/s. Chemplast Sanmar Limited,                        No. 9,   Cathedral Road, Chennai –86.
20.2.201523.2.2015
1496 of 2013
M/s. Chemplast Sanmar Limited,                        No. 9,   Cathedral Road, Chennai –86.
20.2.201523.2.2015
1314 of 2015
ÂUkÂ. C. ru°tÂ,  f/bg Á‹d¤j«Ã, <nuhL  4
19.2.201520.2.2015
1284 of 2014
Mrs. Sivakami Ramanathan,Mylapore, Chennai – 4
18.2.201518.2.2015
1187 of 2014
ÂU. nf. brªÂšFkh®, jh«gu« nk‰F,   br‹id - 45
18.2.201518.2.2015

The orders issued by the TANGEDCO, making amendments to regulations 87, 89 and 91 of TNEB Service Regulations
View Download

Feb 23, 2015

Work Load Post Coimbatore (Metro), Dindigul, Tuticorin, Udumalpet & Virudhunagar E.D.C ordersView Download

View Download


View Download

View Download


View Download

View Download


View Download

View Download


View Download
View Download

Feb 22, 2015

BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING (SR)-Organize Apprenticeship Fair for-Diploma Holders in Engineering

CLICK VIEW 

TANGEDCO APPRENTICESHIP SELECTION 2014-2015-DEGREE / DIPLOMA DEPARTMENT WISE VACANCY POSITIONS

CLICK VIEW

CE/PPP/Chennai - Additional charge arrangements – Orders

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED

                                                                                           SECRETARIAT BRANCH
                                                                                   144, ANNA SALAI,
                                                                                 CHENNAI-600 002.

Memorandum No. 010975 /A1/A12/2015-1,  dated  21.02.2015 


Sub:
Establishment – Class-I Service – CE/PPP/Chennai - Additional charge  arrangements – Orders – Issued.

Feb 20, 2015

Revenue Supervisor - Selected for promotion as Assessment Officer - Allotment Orders

:: TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED ::
(ADMINISTRATIVE BRANCH)


From

Er.N. KRISHNAMOORTHI, B.E.,
Chief Engineer/Personnel,  
8th Floor, N.P.K.R.R., Maaligai,
144, Anna Salai, Chennai - 2.
To

The Chief Engineers Concerned.


Letter. No. 026920/426/G31/G311/2014-8,  dated  20.02.2015.

Sir,

Sub :
Establishment - Class II Service - Revenue Supervisor - Selected for promotion as Assessment Officer  - Allotment Orders - Issued.

Administrative Supervisor - Selected for promotion as Asst. Adm. Officer - Allotment Orders

:: TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD. ::
(Administrative Branch)

From

Er. N. KRISHNAMOORTHI, B.E.,
Chief Engineer/Personnel,
8th Floor, N.P.K.R.R., Maaligai,
144, Anna Salai, Chennai - 2.
To

The Chief Engineers concerned.

Letter No.085257/896/G31/G312/2013-10, dated  20.02.2015.

Sir,

Sub :
Establishment - Class II Service - Administrative Supervisor - Selected for promotion as Asst. Adm. Officer - Allotment Orders - Issued.

Feb 16, 2015

Assistant Engineers/Mechanical-Selected for Promotion as Assistant Executive Engineers/Mechanical-Allotment Orders-issuedTAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD
ADMINISTRATIVE BRANCH

From                                        

Er. N. KRISHNAMOORTHI, B.E.,
Chief Engineer/Personnel,
144, Anna Salai,                                                      
Chennai-600 002.                        

To

The Chief Engineers Concerned,
                                                           
Letter No.039550/700G15/G.152/2014-1, dated      16.02.2015.

Sir,
                   Sub :-  Establishment - Class II Service – Assistant Engineers/
                             Mechanical, Junior Engineer/Mechanical I Grade –
                             Selected for promotion as Assistant Executive
                             Engineer/Mechanical allotment orders – Issued.

I.T.I. Helper (T) Transfer & Posting Chengalpet, KALLAKURICHI, KARUR, Nagapattinam, Namakkal, Pudukkottai, Thiruvannamalai, Trichy metro. orders


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download


View Download

Feb 13, 2015

Executive Engineers/Electrical –Transfer/Modification and Posting - Orders

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
(SECRETARIAT BRANCH)
                                               
                                                                                                144, ANNA SALAI
                                                                                                CHENNAI-600 002.

Memorandum No. 87825/A1/A11/2014 -2,   dated  13.02.2015

         Sub:    Establishment - Class I Service - Executive  Engineers/Electrical –
                   Transfer/Modification and Posting - Orders - Issued.

Workload Settlement - Mettur,Tirunelveli, Salem,Trichy EDC-Metro Kallakurichi.- Orders


View Download


View DownloadView Download


View DownloadView Download


View DownloadView Download


View DownloadView Download

Feb 12, 2015

Executive Engineer/Mechanical - Promotion and Transfers and Posting - Orders -

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED

 (ABSTRACT)


Establishment - TANGEDCO - Class I Service - Executive Engineer/Mechanical - Promotion and Posting - Orders - Issued.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)


(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.27               Dated the  12th  February, 2015        
                                                                           Thai  29,  Srijaya  
                                                                           Thiruvalluvar Aandu 2046.

Feb 11, 2015

Superintending Engineers/Civil - Transfers and Postings - Orders

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (ABSTRACT)

Establishment  - TANGEDCO - Class I Service  -   Superintending Engineer/Civil – Promotion and Posting  - Orders - Issued.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.21                    Dated the  10th February, 2015    
                                                                                 Thai  27,  Srijaya  
                                                                                 Thiruvalluvar Aandu-2046.


                                                                                READ:-

  i)  (Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.141 (SB) dated 15.05.2014
ii) (Rt.)  CMD TANGEDCO Proceedings No. 4 (SB)  dated 10.02.2015.

Executive Engineer/Civil - Promotion and Posting Orders

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (ABSTRACT)

Establishment  - TANGEDCO - Class I Service  -   Executive Engineer/Civil - Promotion and Posting  Orders - Issued.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.22                  Dated the  10th  February,  2015    
                                                                              Thai  27,    Srijaya 
                                                                              Thiruvalluvar Aandu-2046

                                                                              READ:-

 (Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.273 (SB), dated 21.10.2014

Bringing Newly created TANGEDCO,TANTRANSCO and TNEB Ltd outside purview of TNPSC for conduct of Departmental Examinations

G.O.Ms No:6 dated 11-02-2014

Departmental Tests May 2015

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
Notification No:01/2015 dt.10/02/2015
Departmental Tests May 2015
For the employees of TANGEDCO/TANTRANSCO only
SCHEMA OF EXAMINATION
MAX.
MIN. MARK OF
TOTAL PASS MARK

Sl. NO.
OLD NAME
NEW NAME
DURATION
PASSING IN EACH
IN BOTH PAPERS

MARK

PAPER
TOGETHER
Electricity
Departmental Test for Technical
3 Hrs
100
35
1
Department
Officers.(With Books) Paper I


80
Account Test (E.D.
Departmental Test for Technical


3 Hrs
100
35

Test)
Officers.(With Books) Paper II

Departmental
Departmental Test for Accounts
3 Hrs
100
35
2
Officers. (With Books) Paper I
Test for Accounts


80
Departmental Test for AccountsOfficers
3 Hrs
100
35

Officers. (With Books) Paper II


Departmental
Departmental Test for Internal Audit
3 Hrs
100
35Officers. (With Books) Paper I


3
Test for80


promotion as
Departmental Test for Internal Audit
3 Hrs
100
35

IAOs.
Officers. (With Books) Paper II
4
Accounts Test for
Departmental Accounts Test for

Subordinate
3 Hrs
100
40