இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 19, 2014

Central employees awaiting next govt nod on DA merger

Central employees awaiting next govt nod on DA merger
New Delhi: Central government employees are awaiting next government nod on merger of 50 percent dearness allowance to basic Pay in the view of model code of conduct.
Family finances of government employees are being squeezed from all sides as inflation is rising at its fastest level in last four years. How can government employees cope with raising inflation besides merger of 50 percent dearness allowance (DA) to basic pay.
High prices of day-to-day goods make it difficult for government employees to afford even the basic commodities in their lives.
The Sixth Pay Commission did not talk about merger. As a result, with the continuous increase of dearness allowance, this has now reached up to 100 per cent of basic pay but the government did not merged 50 percent dearness allowance to basic pay on the pretext of sixth pay panel recommendation.
Earlier, the DA was merged with basic pay, only after it touched 50 per cent of the basic pay on the recommendation of fifth central pay panel.
The government has set up the Seventh Central Pay Commission to recommend for revising salaries of central government employees.
The 4-members commission, headed by Ashok Kumar Mathur, former Supreme Court Judge, will formulate pay, allowances and other facilities as well as benefits structure for 50 lakh central government employees.

The commission will also to look at the revision of pension for those who have retired prior to the date of effect of these recommendations.
However, the decision regarding merger of 50 per cent dearness allowance to basic pay will be taken only after the Seventh Pay Commission gives its interim recommendations under the terms of reference for the commission before submitting of its final report within 18 months of the date of its constitution.
The merger of 50 percent DA to basic pay will lead salaries rising by up to 30 per cent, which will cope with the present living cost of government employees.
The election Commission announced the Lok Sabha elections; model code of conduct makes the government lame-duck as it cannot take decision on merger of dearness allowance without permission of the Election Commission.
Hence, this genuine demand may be considered by the next government only on interim recommendation of seventh pay panel.

Source : http://tkbsen.in/2014/03/central-employees-awaiting-next-govt-nod-on-da-merger/

No comments: