இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Jun 19, 2018

Deputy Financial Controllers Transfers and postings and Modification - Orders


TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
(SECRETARIAT BRANCH)
                                                                                             144, ANNA SALAI,
                                                                                             CHENNAI-600 002.

Memorandum No.30731/A1/A12/2018 -1, dated 18.06.2018.


          Sub:   Establishment - Class I Service – Deputy Financial Controllers –
                   Transfers and postings - Orders - Issued.
                                                        ******
      The   following   transfers  and  postings   of   Deputy Financial Controllers, are ordered with immediate effect:-


Sl.
No.
Name and Designation

Tmty:-
Posted on Transfer
In the place of


1.    
R.BANU
DFC/Chennai EDC. (South)

Deputy Financial Controller/
GCC/Chennai
(under the control of SE/ GCC-I/Chennai)

Existing Vacancy
2.    
S.PARAMESWARI
DFC/Tirunelveli EDC.

Deputy Financial Controller/
Karur EDC.
Existing Vacancy

         2. The Deputy Financial Controllers mentioned in para-1 above, are not entitled for Transfer Travelling Allowance.
         
          3.  A  report   regarding the date of  relief  and  date  of joining of the officials should be sent to the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited.  This  will be apart from the Certificate of Transfer of Charge.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR)
                            
R.BALAJI
SECRETARY
To
Tmty. R.BANU, Deputy Financial Controller/Chennai EDC (South)
Through:- The Superintending Engineer/Chennai EDC (South)

Tmty. S.PARAMESWARI, Deputy Financial Controller/Tirunelveli EDC.
The Superintending Engineer/Tirunelveli EDC

Copy to:
The Director/Generation/TANGEDCO/Chennai            
The Director (Distribution)/TANGEDCO/Chennai
The Additional Director General of Police/Vigilance/Chennai
..2..

..2..

The Legal Adviser/TANGEDCO/Chennai,
The Managing Director/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Projects/TANGEDCO/Chennai                            
The Director/Transmission Projects/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Operation/TANTRANSCO/Chennai,
The Chief Engineers/TANGEDCO/TANTRANSCO
The Director/Finance/TANGEDCO/Chennai.
The Director/Finance/TANTRANSCO/Chennai.
The Chief Financial Controller/General/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/TANTRANSCO/Chennai.                                               
The Chief Financial Controller/Revenue/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/Regulatory Cell/TANGEDCO/Chennai
The General Manager/Human Resource Development/Chennai.
The Superintending Engineer/Chennai EDC/South
The Superintending Engineer/Tirunelveli EDC
The Superintending Engineer/General Construction Circle-I/Chennai
The Superintending Engineer/Karur EDC
The Superintending Engineer/Computer Centre/Chennai
The Chief Internal Audit Officer.
The Chief Public Relations Officer.                     
The Under Secretary/Services/Secretariat Branch                   
The Under Secretary/General/Secretariat Branch                   
The Executive Assistant to Chairman cum Managing Director/TANGEDCO.
Administrative Branch
Computer Centre
Vigilance Cell.                  
A2, A5, A15, A20, A22, A23, A25 and A36 Sections/Secretariat Branch

:: TRUE COPY :: FORWARDED :: BY ORDER ::


SECTION OFFICER

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (SECRETARIAT BRANCH)
                                                                                                144, ANNA SALAI,
                                             CHENNAI-600 002.
Memorandum No.30731/A1/A12/2018 -2, dated 18.06.2018

         Sub:    Establishment - Class I Service – Deputy Financial Controller –
                   Posting - Modification - Orders - Issued.

          Ref:   (Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.105,  dated 30.05.2018
                                                        *****
          The order issued in the proceeding cited, posting Thiru T.Jeevaratinam, Accounts Officer/VGTPS/Ramnad, on promotion as Deputy Financial Controller/Funds, Office of the Chief Financial Controller/General/TANGEDCO/Chennai, is hereby cancelled.

         2. Thiru T.Jeevaratinam, Accounts Officer, under orders of promotion as Deputy Financial Controller, is posted as Deputy Financial Controller/Kanyakumari Electricity Distribution Circle, in the existing vacancy.

        3. The Superintending Engineer/VGTPS/Ramnad, is  directed to ensure that whether, any disciplinary proceeding is pending/charges framed/punishment awarded, if any, against the official mentioned in para-1 above, before serving the order.  If so, necessary clarification may be obtained from the Secretary before serving the said promotion order to the official concerned.

        4.  A report regarding the date of relief and date of joining of the official should be sent to the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited.  This will be apart from the Certificate of Transfer of Charge.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR)
R.BALAJI SECRETARY
To
Thiru  T.Jeevaratinam, Accounts Officer/VGTPS/Ramnad.
Through:- The Superintending Engineer/VGTPS/Ramnad.

Copy to:
The Director/Generation/TANGEDCO/Chennai            
The Director (Distribution)/TANGEDCO/Chennai
The Additional Director General of Police/Vigilance/Chennai
The Legal Adviser/TANGEDCO/Chennai,
The Managing Director/TANTRANSCO/Chennai
The Director/Projects/TANGEDCO/Chennai                            
The Director/Transmission Projects/TANTRANSCO/Chennai
..2..


..2..

The Director/Operation/TANTRANSCO/Chennai,
The Chief Engineers/TANGEDCO/TANTRANSCO
The Director/Finance/TANGEDCO/Chennai.
The Director/Finance/TANTRANSCO/Chennai.
The Chief Financial Controller/General/TANGEDCO/Chennai                                                                                                 
The Chief Financial Controller/TANTRANSCO/Chennai.                                               
The Chief Financial Controller/Revenue/TANGEDCO/Chennai
The Chief Financial Controller/Regulatory Cell/TANGEDCO/Chennai
The General Manager/Human Resource Development/Chennai.
The Superintending Engineer/VGTPS/Ramnad.
The Superintending Engineer/Kanyakumari EDC.
The Superintending Engineer/Computer Centre/Chennai
The Chief Internal Audit Officer.
The Chief Public Relations Officer.                     
The Under Secretary/Services/Secretariat Branch                   
The Under Secretary/General/Secretariat Branch                   
The Executive Assistant to Chairman cum Managing Director/TANGEDCO.
Administrative Branch
Computer Centre
Vigilance Cell.                  
A2, A5, A15, A20, A22, A23, A25 and A36 Sections/Secretariat Branch

:: TRUE COPY :: FORWARDED :: BY ORDER ::


SECTION OFFICER
No comments: