Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Apr 9, 2017

OMBUDSMAN Appeal Petition Sr No 13 To 28 Year 2017

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..
Year 2017
Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
2889 of 2017
Thiru. R. Ramachandran,
Valasaravakkam,
Chennai – 600 089.           

5.4.20177.4.2017
2765 of 2016
ÂU. Á. brštkâ,
Óy¥gho mŠrš,
©L¡fš-624 005.           

5.4.20177.4.2017
2678 of 2016
ÂU.  m. btŸis¢rhä,
j/bg mŒadh®,
kfhuh#h ef®,
ÂUbešntè

4.4.20175.4.2017
25102 of 2016
M/s Thiruselvan Spinners (P) Ltd.,
71/C, Patel Road,
Virudhunagar 626 001.    

28.3.20173.4.2017
24103 of 2016
ÂU. v°. Ïuhk_®¤Â,
j/bg R¥Ãukâ,
brŒô® t£l«,
fhŠÁòu« kht£l«
 
24.3.201727.3.2017
2370 of 2016
Thiru. K. Prabakaran,
S/o Karuppanna Gounder,
E. Nallagoundampalayam,
Jamin Elampalayam Post,
P. Velur Tk, Namakkal Dist.

23.3.201724.3.2017
2276 of 2016
Thiru. C. Jeganathan,
S/o Sellappa Gounder,
283/10, Sembampalayam,
Villarasampatti, Erode.

23.3.201724.3.2017
2148 of 2016
Tmty. M.R. Saradha,
No.11, Lakshmi Nagar Extension,
Jupiter Backside Street,
Tiruppur – 2.            

22.3.201723.3.2017
2072 of 2016
ÂU. K. Ítuhâ,
v©.13, toÎila«k‹ ef®,
kzè òJ ef®,
br‹id-600 103.    
22.3.201723.3.2017
197 of 2017
ÂU. P. mU©Fkh®,
v©.463A, V.V.C. ef® 2tJ bjU,
éG¥òu« 605 602.

16.3.201717.3.2017
1870 of 2016
Thiru. S.C.M. Jamaldeen,
Jamals Sonu Terrace,
Chollaimedu,
Chennai – 600 094.
16.3.201717.3.2017
1774 of 2016
M/s. Hariram Chemicals (P) Ltd.
672/2, Melaamathur,
Anaikuttam – 626 130.

14.3.201717.3.2017
1687 of 2016
M/s Artika Cotton Mills Ltd.,
R.N. Pudur, Erode
6.3.20178.3.2017
1544 of 2016
ÂUkÂ. Â. K¤Jy£Rä,
v©.9, Kjš FW¡F bjU,
fhªÂ rhiy,
ä£lzkšè, I.A.F. Mto,  br‹id-55.
27.2.201728.2.2017
1463 of 2016
Thiru. Shekar Murthy,
Plot No. 26, C.R.R. Puram,
L&T Colony, II Main Road, Manapakkam,
Chennai – 600 125.          

22.2.201723.2.2017
1371 of 2016
Tmty. B. Tholath Begum,
Chinna Kanmai Road,
Shanmuga Nagar,
Madurai – 625 009.
21.2.201721.2.2017
Post a Comment