Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்
நேரடி நியமனம் தொடா்பான தங்கள் சந்தேகங்களை இந்த முகநுால் குழுவில் இணைந்து தெரிவிக்கவும்.
TNEB Recruitment 2015-16 https://www.facebook.com/groups/1662721517343327/

Jun 24, 2017

AE/JE I Gr Seniority List D.O.Joining Called

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
ADMINISTRATIVE BRANCH

From
Er. A.V.RAVI, M.E., M.I.E.,
Chief Engineer/ Personnel,
8th Floor, NPKRR Maaligai,
144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.
To
All Superintending Engineers/
    Chief Engineers concerned
Letter No.009121/195/G18/G181/2017,  dated  23.06.2017.
Sir,
Sub:
Ref:
Estt. – Class II Service – The list of AEs/Electrical and JEs/Electrical fixed for the year 2006 – Only list issued   without of any seniority - Regarding.

10 Asst to Adm.Supervisor Allotment Orders


View Download

Jun 21, 2017

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படுவது எப்படி? சிறப்புக் கட்டுரை - C.P.சரவணன், வழக்குரைஞர்

ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் மட்டுமின்றி,

பொதுவாக அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது பற்றிய அரசு விதிகள் மற்றும் அரசாணைகள் பற்றி பார்ப்போம்.

பொதுவான அரசாணைகள்
(அ) ஆண்டுதோறும் வழக்கம்போல் 3% ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும். இதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. (அடிப்படை விதி 24) (FINANCE (PAY CELL) DEPARTMENT G.O. Ms. No. 234, DATED: 1ST JUNE, 2009)
(ஆ) ஒரு ஊழியர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் நிலுவையில் இருந்தாலும் கூட ஊதிய உயர்வு வழங்கலாம். (அடிப்படை விதி 24-ன் துணை விதி (8) அரசு கடித.எண் 41533/பணி என்37-9, பணியாளர், நாள் 8.4.1988)
(இ) ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூலை, அக்டோபர் மாதங்களின் முதல் தேதியில் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும். FINANCE (PAY CELL) DEPARTMENT G.O. Ms. No. 234, DATED: 1ST JUNE, 2009)
 (ஈ) புதியதாக பணி ஏற்கின்ற அல்லது பதவி உயர்வில் பணி ஏற்கின்ற ஒருவருக்கும் முதல் ஊதிய உயர்வு, இணையான காலாண்டின் துவக்கத்தில் வழங்கப்படும். இவர்கள் விஷயத்தில் ஓராண்டு பணி முடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. (G.O.Ms.No.41 Finance Dept, Dated 11.1.1977 மற்றும் Govt Letter No.171550அவி173 Finance Dept, Dated 1.10,1991)

Seniority List AE (Elec) -533, JE I Gr (Elec)-150


View DownloadView DownloadView Download

3 Adm. Officer promoted as Senior Adm. Officer Posting orders


View Download

Rectification of Pay Anomaly B.P. Issued


View Download

Jun 5, 2017

JE II Gr Elec Vacancy Position Called for 30.05.17

TAMILNADU  GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
Administrative Branch
         
From

Er.A.V.RAVI, M.E, M.I.E.,
Chief Engineer/Personnel,
144, Anna Salai,     
Chennai - 600 002.
To

All Superintending  Engineer's.

Letter No.  045207/1047 /G.12/G.122/2017-1,  Dated : 30.05.2017.
----------------------------------------------------------------------------
Sir,
                    
     Sub:-

JE/Electrical II Grade - called for latest vacancy position and disposition list

JE Civil II Gr to JE Civil I Gr Suitability Called for

    TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
ADMINISTRATIVE BRANCH

From
Er. A.V. RAVI, M.E, M.I.E.,
Chief Engineer/ Personnel,
8th Floor, NPKRR Maaligai,
144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.
To
The Superintending Engineers
Concerned.

Letter No.016640/36/G.1/G.12/2017-3, dated 25.05.2017.

Sir,

Sub:
Estt- Class III - Service - Junior Engineer/Civil II - Grade -  Promotion to the post of Junior Engineer/Civil I. Grade - Suitability Report, DP & Service particulars  Called for - Reg.

Jun 2, 2017

OMBUDSMAN Appeal Petition Sr No 29 To 48 Year 2017

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..


Download Tamil FontYear 2017
Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
4822 of 2017
jiyt®,
r‹ir‹ mL¡Fkho
FoæU¥ngh®  &  cçikahs®fŸ mik¥ò,
136, R.T. ef®,
bu£oô®, nry«-636 004

01.06.201702.06.2017
4761 of 2016
ÂU. D. fiy¤bj‹wš,
k.v©.7,
Mnuh¡»ah ef®,
jŠrhñ® 613 005.     
31.5.20172.6.2017
46100 of 2016
Tmty  Meenakshi Ramesh, BA. BL,
Choolaimedu,
Chennai – 600 094.           

26.5.201726.5.2017
4590 of 2016
Thiru. K. Rajkumar,
Banu Nagar,
Pudur, Ambattur,
Chennai – 600 053.

26.5.201726.5.2017
4433 of 2017
ÂU. E. b#a¡Fkh®,
t©oghisa« nuhL,
flÿ® - 607 004.
22.5.201722.5.2017
4388 of 2016
ÂU. g. tŸëa¥g‹,
j/bg gHåa¥g‹,
FŸsKila}® mŠrš,
nk£^® jhY¡fh, nry« kht£l«.

17.5.201722.5.2017
425 of 2017
ÂUkÂ. M®. Rjh,
f/bg ué¢rªÂu‹,
éuh£o F¥g«  nuhL,
éG¥òu« - 605 602.  

16.5.201717.5.2017
4112 of 2017
Thiru. R. Venkataraman,
RVR House, 1, 2 & 3 Thirumalai Street,
Jai Balaji Nagar,
K.K. Nagar, Chennai – 78.
15.5.201716.5.2017
409 of 2017
Thiru. R. Venkataraman,
RVR House, 1, 2 & 3 Thirumalai Street,
Jai Balaji Nagar,
K.K. Nagar, Chennai – 78.

15.5.201716.5.2017
3991 of 2016
Thirumathi Shakila,
No.2/41, Sri Perumal Nagar,
1st Street, Nanmangalam,
Chennai – 600 129.           

10.5.201711.5.2017
3897 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
j/bg uh#nfhghš,
R.V.R. g©iz,
R.V.R. Ïšy«,
nf.nf. ef®, br‹id  600 078. 

9.5.201710.5.2017
3785 of 2016
ÂU. nf. nyhfehj‹,
165, í.v°.o nuhL,
ÂU ef®, kJiu

9.5.201710.5.2017
3695 of 2016
Tmty. Saraswathi Venkataraman,
W/o R. Venkataraman,
Jai Balaji Nagar, K.K. Nagar,
Chennai – 78.

2.5.20173.5.2017
3577 of 2016
ÂUk B. Jthufkhæ,
#yf©lòu« mŠrš,
nk£L® t£l«,
nry« kht£l« 636 501.

27.4.20172.5.2017
3493 of 2016
ÂUkÂ. M.S. R#hjhy£Rä,
fh£gho  632 007,
ntÿ®  kht£l«.

25.4.201726.4.2017
3382  of 2016
Thirumathi L. Rukmani,
W/o C. Lakshmanan,
 Lakshmipuram,
Chennai – 600 009.           

24.4.201725.4.2017
32  94 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
nf.nf. ef®,
br‹id  600 078. 

20.4.201721.4.2017
31RP No.4 of 2016
ÂU.  P. u§fehj‹,
j/bg gHå¢rhä,
_y}® tê,
jhuhòu« t£l« 638 106.


18.4.201719.4.2017
301 of 2017
M/s Pandian Chemicals Ltd
Chokkikulam, Madurai
13.4.201717.4.2017
2969 of 2016
Tmty. R. Ranjani,
W/o Rajendran,
P.No.146, 2nd Main Road,
Venkateswaranagar,
Ramapuram,
Chennai – 600 089.


10.4.201713.4.2017


To engage intermediate passed Chartered Accountant / Certified Management Accountant students as Industrial / Management Trainees on contract basis for a period of one year in TANGEDCO - requirement of candidate

http://www.tangedco.gov.in/index1.php?tempno=1

ACC. Supr. To AAO suitability called forView Download


View Download

JE (Electrical II Grade Vacancy position called for

TAMILNADU  GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
Administrative Branch
         
From

Er.A.V.RAVI, M.E, M.I.E.,
Chief Engineer/Personnel,
144, Anna Salai,     
Chennai - 600 002.
To

All Superintending  Engineer's.

Letter No.  045207/1047 /G.12/G.122/2017-1,  Dated : 30.05.2017.
----------------------------------------------------------------------------
Sir,
                    
     Sub:-

JE/Electrical II Grade - called for latest vacancy position and disposition list

May 27, 2017

WORK LOAD PROPOSAL - 2017


View Download

Employees Selected as Technical Assistant/Mechanical through Internal Selection - Allotment of candidates - Orders


View Download
ADMINISTRATIVE BRANCH


144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.

Memo. No.  42319/963/G.3/G.3(2)/2017-1, dated   27.05.2017.
                                                                                   
Sub:
Establishment - Class III Service – Employees Selected as Technical Assistant/Mechanical through Internal Selection - Allotment of candidates - Orders - Issued.

Ref:
1.
S.P.O./ Rectt. U.O. Note No.070556/519(1)/ G57/G571/ 2015, dated 16.05.2017.

------
                   The S.E. concerned are informed that the employees who have been mentioned in the Annexure are provisionally selected for appointment as Technical Assistant/Mechanical in the time scale of pay of Rs.5400-20200 + 2800 G.P. with usual allowances admissible as per rules, subject to protection of loss of pay, if any be grant of personal pay as per B.P. Ms. (FB) No.95  (Sectt. Branch) dated 20.11.1985 by internal selection and allotted to the circles as noted against their names.